Δευτέρα 16 Μαΐου 2011

Η αρχική λύση

Ξύπνησα κι ήταν χθες'
πώς γίνεται;
Όλοι βαδίζουν μπροστά
κι εγώ πίσω.
Αν φτάσω στην αρχή
όλα τα έμαθα,
από παιδί επέμενες
πως η δική μου εξίσωση
βρίσκεται στην αρχή.
Γι' αυτό και όλο επιστρέφω
από νύχτα σε νύχτα.
Να Σε φτάσω, θες.

Από τα “Άδεια Δωμάτια”,
στα τετράδιά μου ακόμα...